Wij ontzorgen van eerste schets tot sleuteloverdracht

Ons ontwerpproces helder in beeld

Kennismaken

Dit is wellicht het belangrijkste onderdeel van onze samenwerking met u. Belangrijk is onze onderlinge klik. Samen maken we het ontwerp voor uw woning. Dan is een fijne sfeer tijdens de schetssessies heel erg belangrijk om tot het gewenste resultaat komen.
Elkaar begrijpen is de essentie. Waar worden keuzes op gebaseerd? Wat vindt u, of welke stijl vindt u mooi?

Dit is een doorlopend proces.

Offerte

Na de kennismaking, nadat we weten wat uw wensen en eisen zijn maken we voor u een heldere offerte, waarbij de volgende fases worden uitgesplitst. U ziet dan meteen wat wij leveren en waar wij voor staan.
Hierbij geven we ook reeds aan welke bijkomende kosten erbij kunnen komen, zoals constructieve berekeningen, sonderingen en bouwkundige berekeningen.

Structuurontwerp (SO)

Gedurende deze fase zullen we, liefst aan uw keukentafel, al pratend en schetsend uw dromen en wensen interpreteren en vertalen op papier. Samen ontwerpen doen we het liefst. We werken van grof naar fijn, ofwel van grote strepen naar uitgewerkte schetsen van de plattegronden en gevels. Het ontwerp wordt altijd gestuurd op, het door u aangegeven, budget.Ontwerp villa Made

Bestaande toestand (BT)

Nadat we het structuur ontwerp met elkaar concreet hebben gaan wij beginnen met het in 3D intekenen van de bestaande toestand. Indien u zelf geen bestaande tekeningen heeft vragen wij deze in het archief op. Hierbij wordt alles goed in de maat gezet en gecontroleerd.

 

 

 

Voorontwerp (VO)

Nadat we het structuur ontwerp met elkaar concreet hebben gaan wij deze schetsen in 3D vertalen. Hierbij wordt alles goed in de maat gezet, rekening houdend met positie op kavel, bouwsysteem, constructief principe en bouwbesluitregels. Met visualisaties en een uitgewerkte tekening wordt uw ontwerp gepresenteerd.

 

 

 

 

Definitief ontwerp (DO)

Nu volgt een budgetcheck bij de aannemer! Zijn we samen op de juiste koers om het ontwerp ook daadwerkelijk te kunnen realiseren? Indien de budget check positief is wordt het ontwerp definitief goedgekeurd en gebruikt voor de volgende fase in ons proces.

Het ‘definitief ontwerp’ kan eventueel ook reeds als ‘vooroverleg’ worden ingediend bij de gemeente zodat ze reeds kunnen beoordelen of het ontwerp past binnen het bestemmingsplan en of de welstandscommissie het eens is met ontwerpkeuzes.

Technisch ontwerp (TO)

Het ontwerp is helemaal naar wens en kan gereed worden gemaakt om het in te dienen bij de gemeente. Wij verzorgen de complete set documenten om een bouwvergunning te verkrijgen. Hierbij hebben we overleg met de constructeur, installateurs, bouwfysische adviseurs en de gemeente.  Aan het einde van deze fase heeft u een bouwvergunning.

Interieurfase (IN)

Wij zijn ook erg bedreven in het ontwerpen van een interieur. Dit ontwerptraject zal beginnen nét voordat de bouwwerkzaamheden starten. We denken dan aan maatwerk meubelen en zoeken samen met u stoffering en aankleding uit. U wordt totaal ontzorgt!

 

 

Uitvoeringsfase (UI)

In goed overleg met de aannemer/uitvoerder worden de tekeningen omgezet naar werktekeningen en werkdetails. Zo kan binnen redelijke termijn, na omgevingsvergunning, worden gestart met de daadwerkelijk bouw.

Directievoering (DI)

Tijdens de bouw zullen wij aanspreekpunt zijn voor de aannemer en voor u. Regelmatig bezoeken wij de bouwplaats. Indien gewenst plannen we ook op gezette tijden bouwvergaderingen in om het proces in de gaten te houden.

 

 

Proces schema

Bovenstaand schema hebben we ook verwerkt in twee leaflets. Hierin vindt u ook ons proces

  • download schema: Nieuwbouw hier
  • download schema: Aan-, verbouw en herbestemming hier
Nieuw project?

Ja ik kom graag in contact

Nieuw kantoor?

Ja ik kom graag in contact

Nieuwe woning?

Ja ik kom graag in contact

Nieuw bedrijfspand?

Ja ik kom graag in contact

Nieuwe ontwikkeling?

Ja ik kom graag in contact

Nieuw Kavel?

Ja ik kom graag in contact

Verbouwen, aanbouwen of transformeren?

Ja ik kom graag in contact