doel

Rejoice faciliteert reeds succesvol, voor jongeren met een lastig verleden, een begeleid wonen traject op twee locaties in Drunen. Ze hebben nu als doel een vervolg stap te zetten, voor deze jongeren, in een zelfstandige woonomgeving.

Een zelfstandige woonomgeving waarbij er wél nog steeds een begeleider in de buurt is.
Deze begeleider houd ter plekke een vinger aan de pols of de jongeren kunnen hier terecht voor vragen en/of hulp.

uitwerking

Rejoice zoekt naar deze nieuwe woonvorm omdat de overgang/stap van begeleid wonen naar zelfstandig wonen te groot is, waardoor verhoogt risico tot terugval ontstaat.

De zoektocht naar een extra locatie in Drunen, waarbij deze woonvorm gerealiseerd kan worden, heeft geresulteerd in hier omschreven locatie. Rejoice is voornemens deze locatie voor minimaal 10 jaar te huren. De beoogde locatie is perfect om dit doel te realiseren.

locatie

n Drunen op de hoek van de Lipsstraat en de Grotestraat, nabij het dorpshart van Drunen staat een kantoorpand uit 1989. Ooit begonnen als notariskantoor, later andere functies bekleed echter nu leegstand. De gelegen wegen rond de locatie bevatten allemaal voor een groot gedeelte gebouwen met een woonfunctie. Een verandering van kantoorfunctie naar woonfunctie past daarom in de locatie en de buurt. Ook door de ligging tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch met de nabijheid van de Loonse en Drunense duinen maakt deze plek interessant om te kunnen wonen.

Wij bieden een "thuis" aan ons eigen huis

Rejoice

Rejoice is een kleinschalige woonvorm voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar die hulp behoeven bij leven en wonen. Jongeren die door uiteenlopende factoren vastlopen in hun leven, maar wel leerbaar zijn en verlangen naar een zelfstandig plekje in de maatschappij. De vanzelfsprekendheid van een gezond functionerend netwerk wat daarbij kan helpen is om diverse redenen helaas niet voor iedereen weggelegd. Daar springt Rejoice op in. Vanuit directe nabijheid mogen de jongeren zich veilig weten om te oefenen in vaardigheden, te leren en te groeien, te herstellen en te worden zoals ze bedoelt zijn. Op verschillende levensdomeinen word er gecoacht en ondersteunt.

“De jongeren horen als het ware bij ons gezin en wij willen hierin een voorbeeld zijn”

Rejoice is een kleinschalige woonvorm voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar die hulp behoeven bij leven en wonen. Jongeren die door uiteenlopende factoren vastlopen in hun leven, maar wel leerbaar zijn en verlangen naar een zelfstandig plekje in de maatschappij. De vanzelfsprekendheid van een gezond functionerend netwerk wat daarbij kan helpen is om diverse redenen helaas niet voor iedereen weggelegd. Daar springt Rejoice op in. Vanuit directe nabijheid mogen de jongeren zich veilig weten om te oefenen in vaardigheden, te leren en te groeien, te herstellen en te worden zoals ze bedoelt zijn. Op verschillende levensdomeinen word er gecoacht en ondersteunt.

transformatie van kantoorgebouw naar Rejoice Wonen

Het kantoorpand staalt nu ook uit dat het een kantoorpand is. Wij, als studio twee architecten, hebben naast de functionele vertaling ook het exterieur meegenomen om een meer huiselijke sfeer te bereiken, rekening houdend met de omliggende (woon)bebouwing.
Om dit te bereiken hebben we naar subtiele ingrepen in, met name de voor en achtergevel, gezocht. Grote bouwkundige ingrepen zullen tot een minumum worden beperkt.

Het volume met de zadelkap wordt als woning ingezet voor het gastgezin. zij krijgen een eigen entree ter plaatsen van de huidige ingang aan de Grotestraat. De voorgevel krijgt een nieuwe uitstraling binnen de bestaande gevelopeningen. De bestaande topgevel, de houten geveldelen, zullen worden verwijderd. Hierdoor krijgt deze woning een fris aangezicht.

De aanbouw rechts wordt bij de woning getrokken als zijnde eetkamer en spreekkamer. Intern zal hier dan ook de verbinding worden gemaakt met de studio’s in de rest van het gebouw.

De aanbouw links en achter de woning wordt getransformeert tot 9 zelfstandige studio’s. drie studio’s aan de voorzijde, zes studio’s aan de achterzijde van het bouwwerk. Om van deze studio’s ook een prettige leefruimte te maken worden er kozijnen geplaats. Ze verschaffen de studio’s, daglicht, ventilatie, doorspuiing en toegang tot een eigen tuintje, wat tevens ook mede fungeert als vluchtroute bij calamiteiten.

De studio’s hebben ieder een eigen inpandige voordeur, te bereiken via een centrale gang. De gang wordt bereikt via de centrale entree van de studio’s aan de zijde van de Lipsstraat.
De gevel aan de Lipstraat wordt voorzien van enkele nieuwe gevelopeningen, en enkele gevelopeningen worden ook dichtgezet. De centrale entree wordt voorzien van een luifel.

De gehele gevel van dit gebouw wordt voorzien van Keimwerk in een twee kleuren, passend in zijn omgeving. Naast dat deze ingreep het gebouw een fris nieuw uiterlijk geeft kun je hier ook ingrepen aan de gevel(s) mooi weg werken. De toevoeging van de ‘plint’, uitgevoerd in Keim, draagt bij aan het beeld dat dit kantoor een nieuw karakter en functie krijgt als woning.

Ten behoeve van de zes studio’s aan de achterzijde worden, net als aan Grotestraat zijde, zes nieuwe kozijnen geplaatst. Alle studio’s krijgen hiermee een eigen tuintje. Deze tuinen bieden niet alleen een fijne plek om buiten te zitten, maar fungeren tevens als buffer tussen privaat gebied en het openbare gebied. Met name aan de Grotestraat is deze buffer gewenst omdat deze aan de straat gelegen zijn.
Deze tuintjes worden voorzien van een groene haag een klein terras en eventuele aanvullende beplanting.

De vluchtroute loopt in principe rond het gebouw en zorgt voor nog een extra overgang tussen tuin en kavelgrens. Aan het pad aan de achterzijde worden op de perceelgrens bergingen voorzien voor zowel de woning als de 9 studio’s.

Het gebouw zal volledig worden na geïsoleerd en zal installatietechnisch volledig naar het nu worden getrokken. Het dak bied een mooie oppervlakte om zonnepanelen op te voorzien.

Jon van Kempen

functionele vertaling... huiselijke sfeer