1977

Het ontwerp van dit huis stamt uit 1977, hoog nodig dit om te vormen naar een eigentijds ontwerp, waarbij veel extra ruimte ontstaat.

Het plan omhelst een aanbouw aan de achter/zij kant, de sloop van de voorbouw en een nieuwe kap waarbij delen van de gevel worden opgehoogd. Hierbij respecteren we wel de bestaande goothoogte van de hoofdbouw en zal de nok iets hoger uit komen.

Ook de gevels worden opnieuw ontworpen om het totaal ontwerp in al zijn kracht tot uiting te laten komen.

bestaand vs nieuw

Het bestaande bouwwerk was reeds geïsoleerd tijdens de bouw in 1977, echter niet naar de huidige maatstaven. Daar waar we de gevels optoppen en bestaande gevels verlengen hebben we getracht te zoeken naar een zelfde spouwdikte, zodat er geen sprongen ontstaan buiten of wel binnen. Door hier een hoogwaardige isolatie toe te passen kan deze vrij dun worden toegepast en wordt de woning voor een groot deel toch goed geïsoleerd.

Bij de aanbouw links kan wel een dikkere spouw worden toegepast, omdat dit volume niet in lijn staat met de bestaande bebouwing.

Door de nieuwe kapvorm, en daardoor nieuwe scharnierkap, wordt ook het dak vanzelfsprekend uitstekend geïsoleerd. Dit zal resulteren in een fijnere beleving in de woning.